ดำเนินการโดยมูลนิธิ

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

ยอดรวมบริจาคทั้งหมด (อัพเดตวันที่ 5 ก.ย. 2566 )

1,792,701.66 ฿

โครงการ
รักษ์ทะเล

“โครงการรักษ์ทะเล” ดำเนินการโดยมูลนิธิ Earth Agenda ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ SCG ในการนำเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution มาขึ้นรูปเป็นวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปะการังและสัตว์น้ำ
จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาค เพื่อผลิตวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง ก่อนนำไปวางใต้ท้องทะเล ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น อันจะนำไปสู่การฟื้นฟูทรัพยากรทางท้องทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป