สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “โครงการรักษ์ทะเล”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีพลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ “โครงการรักษ์ทะเล” โดยมูลนิธิ Earth Agenda ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเอสซีจี โดย CPAC Green Solution ในการนำนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution มาขึ้นรูปเป็นบ้านปะการัง (วัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง) ผลิตจากปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮดรอลิก คาร์บอนต่ำ ที่เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ทั้งนี้ CPAC Green Solution เดินหน้าต่อยอดแนวคิดในการพัฒนาวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังอย่างต่อเนื่อง เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แหล่งที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล รวมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งปะการังทดแทนสำหรับการท่องเที่ยว ลดการรบกวนปะการังธรรมชาติให้มากที่สุด โดยร่วมผลักดันการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศให้เห็นเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจคืนบ้านให้ปะการังกับ “โครงการรักษ์ทะเล” เพื่อนำไปผลิตบ้านปะการัง ((วัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง) จากนวัตกรรม “CPAC 3D Printing Solution” เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปะการังและสัตว์น้ำ ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรในท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน โดยสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 038-478430-0 ชื่อบัญชี มูลนิธิเอิร์ธ อะเจนด้า เพื่อโครงการรักษ์ทะเล