SCG สนับสนุนส่งมอบบ้านปะการัง จากนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

SCG โดย CPAC Green Solution ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน พ.ศ. 2566 สนับสนุนส่งมอบบ้านปะการัง จากนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution จำนวน 69 ชุด เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ของการดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและวางปะการังเทียม ณ เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566 ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความสำคัญของพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร เป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล และสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ เกาะแสมสารอีกด้วย โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบโล่ที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สนับสนุน โดยมี คุณสุขธวัช พัทธวรากร ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสังคม ตัวแทนจาก SCG เป็นผู้รับมอบ

สำหรับบ้านปะการัง SCG ร่วมสนับสนุนผ่าน “โครงการรักษ์ทะเล” ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิ Earth Agenda ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ SCG โดย CPAC Green Solution ในการนำเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution มาขึ้นรูปเป็นวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปะการังและสัตว์น้ำ เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูทรัพยากรทางท้องทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจคืนบ้านให้ปะการังกับ “โครงการรักษ์ทะเล” เพื่อนำไปผลิตบ้านปะการัง ((วัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง) จากนวัตกรรม “CPAC 3D Printing Solution” เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปะการังและสัตว์น้ำ ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรในท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน โดยสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 038-478430-0 ชื่อบัญชี มูลนิธิเอิร์ธ อะเจนด้า เพื่อโครงการรักษ์ทะเล