SCG โดย CPAC Green Solution ผนึกศุภาลัยสร้างดี เปลี่ยนเศษคอนกรีตเหลือใช้จากการก่อสร้าง สร้างบ้านหลังใหม่ให้ปะการัง ผ่านโครงการ “รักษ์ทะเล”

คุณณรงค์ศักดิ์ ตันติธนกิจ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการกิจการ ซีแพคภาคตะวันออก ผู้แทนจาก SCG – CPAC Green Solution พร้อมด้วย ศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ (ที่ 2 จากขวา) ประธานมูลนิธิ Earth Agenda ในนามโครงการ “รักษ์ทะเล”  และผู้บริหาร บมจ.ศุภาลัย คุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นายราชัย ปิยวาจานุสรณ์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ร่วมผนึกพลังสร้างดี คืนความอุดมสมบูรณ์แก่ทะเลไทย ผ่านโครงการ “รักษ์ทะเล” ด้วยการนำเศษคอนกรีตเหลือใช้ในไซต์งานก่อสร้าง จากการนำลูกปูนที่ใช้ในการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตผ่านกระบวนการย่อยและคัดแยก นำมาเป็นส่วนผสมทดแทนหินปูนขึ้นรูปเป็น “บ้านปะการัง” ทำให้วัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution นั้น มีรูปทรงที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ แข็งแรง ทนทาน และทำมาจากปูนซีเมนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ทำให้สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน โดยจะนำบ้านปะการังที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้ ไปวางในพื้นที่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตของตัวอ่อนปะการังและเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

มูลนิธิเอิร์ธ อะเจนด้า ร่วมกับ SCG จัดกิจกรรม “เยาวชนรักษ์ทะเล” ปลูกฝังความรู้คู่การอนุรักษ์ท้องทะเลไทย @โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร โดย นายอดุลย์ รักษ์สกุลสงสัย นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลแสมสารพร้อมด้วยคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – มูลนิธิเอิร์ธ อะเจนด้า และ SCG โดย รศ.สพญ.ดร. นันทริกา ชันซื่อ และ อ.สพญ.ดร.ฐนิดา เหตระกูล และทีมงาน SCG – CPAC Green Solution ร่วมจัดกิจกรรม “เยาวชนรักษ์ทะเล” เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังให้น้องๆ เด็กนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 120 คน โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ให้มีความรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยปลูกจิตสำนึกฟื้นฟูปะการังให้คงความอุดมสมบูรณ์ ผ่านการให้ความรู้อนุรักษ์ปะการัง ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ อาทิ ประเภทของปะการัง, กิจกรรมคัดแยกขยะ, ใครฆ่าเต่าทะเล และชนิดของสัตว์ทะเล โดย นายภาคภูมิ ภูมิศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ

และในโอกาสเดียวกันนี้ SCG โดย CPAC Green Solution ได้นำนวัตกรรมบ้านปะการัง (วัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง) จาก CPAC 3D Printing Solution มาจัดแสดงให้น้องๆ ได้รับชมของจริง และทำกิจกรรมหล่อแบบก้านปะการังภายในงานอีกด้วย ซึ่งนวัตกรรมบ้านปะการังนี้ เหมาะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปะการังและสัตว์น้ำ ผลิตจากปูนซีเมนต์รักษ์โลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ที่ช่วยในการฟื้นฟูทรัพยากรท้องทะเลไทยได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสร้างความสนุกสนานและได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก และหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมได้ทำการมอบประกาศนียบัตรแก่น้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรมดังกล่าวด้วย