โครงการรักษ์ทะเลขอขอบคุณ คุณ ที่ร่วมสนับสนุนโครงการ
เป็นจำนวนเงิน บาท
ทีมงานจะรีบพิจารณารูปแบบที่ท่านจัดวาง และติดต่อกลับโดยเร็วสุด

หมายเลขลำดับการบริจาค:

บริจาคในนาม:
วิธีการชำระเงิน:
ชื่อ-นามสกุล:
หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล:
ชื่อนิติบุคคล:
ใบเสร็จรับเงิน:
ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน:
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก:
รหัสสาขา 5 หลัก:
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร:
 
 

ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ:
หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล:
ท่านสามารถโอนบริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี: มูลนิธิเอิร์ธ อะเจนด้า เพื่อโครงการรักษ์ทะเล
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์
เลขที่บัญชี: 038-478430-0

เป็นจำนวนเงิน 0 บาท

หมายเหตุ
1) บุคคลธรรมดาไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินในการบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้
2) สำหรับนิติบุคคล การนำใบเสร็จรับเงินในการบริจาคไปลดหย่อนภาษีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรมสรรพากร

แบบฟอร์มการแจ้งโอนเงิน

กรุณาเลือกธนาคารที่โอนเข้ามา
กรุณาเลือกวันที่โอน
กรุณาเลือกเวลาที่โอน
กรุณาอัพโหลดสลิปการโอนเงิน