สนับสนุนโดยเลือกวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังแบบเดี่ยว

รูปแบบวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังที่ต้องการบริการ

รายการบริจาคราคาจำนวน (ชิ้น)
ปะการังโต๊ะ

ขนาด (กxยxส) : 100 x 160 x 50 ซม.
น้ำหนัก : 350 กก.

25,700 บาท
ปะการังสมอง

ขนาด (กxยxส) : 150 x 160 x 56 ซม.
น้ำหนัก : 285 กก.

18,500 บาท
ปะการังสมอง (แยก 4 ชิ้น)

ขนาด (กxยxส) : 160 x 160 x 65 ซม.
น้ำหนัก : 360 กก.

23,000 บาท
ฟองน้ำครก

ขนาด (กxยxส) : 150 x 200 x 95 ซม.
น้ำหนัก : 650 กก.

26,300 บาท
ฟองน้ำทะเล (1)

ขนาด (กxยxส) : 50 x 50 x 65 ซม.
น้ำหนัก : 130 กก.

6,700 บาท
ฟองน้ำทะเล (2)

ขนาด (กxยxส) : 85 x 85 x 65 ซม.
น้ำหนัก : 130 กก.

6,700 บาท
ยอดรวม 0 บาท