สนับสนุนโดยเลือกวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังแบบเซต

รูปแบบวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังที่ต้องการบริการ

รายการบริจาคราคาจำนวน (ชิ้น)
SILVER

ปะการังโต๊ะ : 1 รายการ

ปะการังสมอง : 2 รายการ

ปะการังสมอง (แยก 4 ชิ้น) : 1 รายการ

ฟองน้ำครก : 2 รายการ

ฟองน้ำทะเล (1) : 1 รายการ

ฟองน้ำทะเล (2) : 1 รายการ

150,000 บาท
GOLD

ปะการังโต๊ะ : 3 รายการ

ปะการังสมอง : 2 รายการ

ปะการังสมอง (แยก 4 ชิ้น) : 1 รายการ

ฟองน้ำครก : 3 รายการ

ฟองน้ำทะเล (1) : 2 รายการ

ฟองน้ำทะเล (2) : 4 รายการ

250,000 บาท
PLATINUM

ปะการังโต๊ะ : 4 รายการ

ปะการังสมอง : 5 รายการ

ปะการังสมอง (แยก 4 ชิ้น) : 3 รายการ

ฟองน้ำครก : 5 รายการ

ฟองน้ำทะเล (1) : 9 รายการ

ฟองน้ำทะเล (2) : 9 รายการ

500,000 บาท
ยอดรวม 0 บาท